Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT

Fuseboxi ja Pixii koostööprojekti eesmärk on vähendada energiasektori süsinikuheitmeid, suurendades energiasüsteemi efektiivsust.

Projekti pealkiri

Demand response combination with energy storage system

Toetuse summa

691 601€

Projektist

EAS-i Eesti-Norra koostööd edendav „Green ICT“ toetusprogramm annab Fuseboxile ja Pixiile ainulaadse võimaluse teha koostööd taastuvenergiaprojektis.

Selle projekti uudsus seisneb hübriidlahenduses, kus elektrisüsteemi tasakaalustamiseks nõudlusepoolne paindlikkus (tarbimise juhtimine) kombineeritakse energiasalvestussüsteemidega (moodulakudega).

Olemasolev taristu on ehitatud tsentraliseeritud elektritootmise toetamiseks, aga meie ühendame Fuseboxi tarbimise juhtimise platvormi Pixii energia salvestamise kompetentsiga, et arendada järgmise põlvkonna energiataristut. Projekt võimaldab reaalajas suhtlust elektritarbijate, energia salvestamise ja energiasüsteemide vahel, et kasutada taastuvenergiat maksimaalselt. Samuti aitab see lahendada volatiilse energiatootmisega seotud probleeme. Me pakume integreeritud tarbimise juhtimise süsteemi kulutõhusa, rohelise ja vastupidava võrgu jaoks kogu maailmas.

Rakendusperiood

  1. juuni 2021 – 1. juuni 2023

Projekti etapid

1. etapp Esmalt kaardistame energiasalvestite jaoks sobivad asukohad. Paigaldame erinevaks otstarbeks mõeldud energiasalvestid ja muu vajaliku riistvara eri asukohtadesse. Loome ühenduvuse energiasalvestite ja Fuseboxi virtuaalse elektrijaama platvormi vahel ning viime läbi vajalikud testid.

  • Esimese etapis kaaridtas Fusebox kolm võimalikku energiasalvesti asukohta. Kaks akut asuvad Eestis, üks Soomes. Tänu energiasalvestuse võimalustele on neil kohtadel on suur potentsiaal. Akud annavad lisandväärtust EV laadijatele ning hajatootmisele nagu päikese või vee-energia.
  •  2022. aasta jaanuaris viisime lõpule esimese aku paigalduse. 100 kW/kWh aku asub Jägala hüdroelektrijaamas. Täiendavalt saab lugeda siit:

https://tehnika.postimees.ee/7454811/jagala-joa-hudroelektrijaam-hakkab-akupangaga-tipptunnil-lisaelektrit-pakkuma

  • Alates 2022. aasta veebruarist toimub aktiivne testimine.

2. etapp Teises etapis keskendume turgude ühendamisele ja piloteerimisele. Katsetame uusi tooteid ja tugiteenuseid, nagu sageduse ja pinge juhtimine elektrivõrgus. Testime Pixii energiasalvestussüsteemide ja Fuseboxi virtuaalse elektrijaama platvormi funktsioone kooskõlas kohaliku turu reeglite ja tehniliste nõuetega. Tulemuste põhjal arendame Fuseboxi platvormil lisafunktsioone ja testime neid Pixii energiasalvestussüsteemiga.

  • Fusebox on testinud Pixii energia salvestusüsteeme Soomes ja Eestis.
  • Fusebox on ehitanud ühenduse Soome energiaturuga ja Fingridiga vastavalt kohalikele turureeglitele ja tehnilistele nõutele. Selle tulemusena suudab Fusebox pakkuda Soomes turuteenuseid kombineerides kohalikku tarbimist, tootmist, EV laadijad ning tarbimise juhtimist.
  • Akude võimakus Soomes on 150 kW/325 kWh ning see asub Laappenranta linnas olles ühendatud IsoKristiina kaubanduskeskusega.

3. etapp Mõõtmis- ja kauplemisandmete põhjal saame keskenduda uutele keerukamatele funktsioonidele. Eesmärk on maksimeerida elektrisõidukite ja taastuvate energiaallikate kasutamist koos energiasalvestussüsteemidega. Meie hübriidlahendus pakub tarbimise juhtimise ja paindlikkuse teenuseid kahel viisil. Lokaalselt aitab see suurendada elektrisõidukite laadimisvõimsust ja laadimisjaamade arvu nii tihedalt asustatud kui ka asustamata kohtades, salvestades samal ajal liigset päikeseenergiat. Teisest küljest toetab see riiklikul tasandil elektrivõrgu tasakaalustamist.

4. etapp Keskendume kasutatavuse ja tulevase laienemise tagamiseks kasutajakogemusele. See etapp hõlmab välja töötatud funktsioonide standardimist ja optimeerimist. Parandame tarkvaravead. Analüüsime tulemusi ja teeme järeldusi. Mõlemad pooled saavad erinevatele turgudele pakkuda uusi teenuseid ja tooteid. Koos välja töötatud teenused järgivad kohalikke turueeskirju.

Kontaktid

Eesti: Fusebox arendusjuht – Erik Tamsalu

Norra: Pixii kaasasutaja ja innovatsioonijuht – Ole Jakob Sørdalen